تجهیزات آشپزخانه

تجهیزات آشپزخانه

 تجهیزات آشپزخانه  یک خانه را در این قسمت میتوانید درزیرمجموعه های مشخص شده تهیه نمایید تجهیزاتی که برای بهره برداری اولیه از یک آشپزخانه مورد نیاز است مانند هودسینک و فرواجاق گاز  (ازهمینجا میتوانید رو بخش دلخواهتان کلیک کنید)

اسکرول به بالا