اجرای پروژه به روش مدیریت پیمان

مدیریت پیمان چیست؟

مدیریت پیمان واجرای پروژه به روش مدیریت پیمان نوعی قرارداد پروژه های عمرانی است که امروزه به علت مسایلی متداول شده است وآیا میدانیدقرارداد مدیریت پیمان چه مزایا یا منفعتی برای شما میتواند داشته باشد ؟آیا در مورد مدیریت پیمان اطلاعاتی اطلاعاتی دارید ؟ مدیریت پیمان یعنی چی؟                                                             قرارداد مدیریت پیمان درکارهای ساختمانی نوعی روش اجراو قرارداد است  ویا بهتربگوییم نوعی پیمانکاری است که، با توجه به بندهاوموارد ذکر شده در آن کارفرما، شرکت و یا شخص پیمانکاری را برای مدیریت کل پروژه ، انتخاب می نمایند(بطورعامیانه میتوان گفت ساخت توسط مهندس ومجری باتجربه وذیصلاح ). وظیفه پیمانکار پس از امضای این قرارداد شامل تعیین روش های اجرای پروژه، تعیین برنامه برای اجرای پروژه، استخدام افراد متخصص در بخش های مختلف پروژه  مسایلی از قبیل پیچیدگی های فنی و اجرایی، تنوع تخصص های مورد نیاز، لزوم هماهنگی بین قسمت طراحی درفازهای معماری، سازه و تأسیسات وقسمت  اجرایی وبررسی شرایط موجودمابین بخشهای طراحی واجرا وهماهنگی بین   آنها، حجم بسیار زیاد فعالیت ها و تعددافراد، سازمان ها و صنایع درگیر در یک پروژه … می باشد.(دستورالعملی بصورت قانونی نیز وجوددارد که میتوانید دراینجا آنرا مطالعه بفرمایید)که درادامه مفصل تربه آن میپردازیم .

پیمانکارمدیریت پیمان 

کسی که بعنوان پیمانکار، مدیریت پروژه هارا به عهده دارد درصدی از هزینه های ساخت و ساز را به عنوان حق الزحمه دریافت می نماید. از هر پرداختی به پیمانکار نیز درصدی به عنوان تضمین حسن انجام کار، نزد کارفرما باقی می ماند. که پس از انجام کار و اطمینان از درست انجام شدن کار توسط کارفرما به پیمانکار پرداخت می شودو بدین ترتیب درصد مدیریت پیمان مشخص میشود.

دراینجا ابتدا به مزایای مدیریت پیمان در پروژه های ساختمانی میپردازیم:

1-بنا براینکه مدیریت پیمان درپروژه درچه زمان و فازی وارد پروژه گردد میتواند هماهنگیهای لازم در بخشهای مختلف راداشته باشد بخصوص که اگردرابتداوارد شود خیلی خوب میتواند کارهماهنگی بین تیم طراحی و تیم اجرا راداشته باشد که میتواند ازتجربیاتش باشدونظرات درست را بین دوتیم جابجا وپیگیری نماید و در نتیجه موجب کاهش زمان، هزینه، اجرایی شدن بهتر طرح هاگردد.

۲- درصورت وجودمدیریت پیمان به مهندسین مشاوردیگر احتیاجی نیست چراکه مدیریت پیمان کار نظارت بر عملیات اجرایی پیمانکاران ساخت رابر عهده دارد.

۳-حضور مدیریت پیمان درپروژه موجب ایجاد هماهنگی بین پیمانکاران جزء و رفع مشکلات آنان به لحاظ عدم تداخل کاری
می گردد. وجوداین هماهنگیها بین پیمانکاران جزءمنجر به تسریع عملیات اجرایی وهمچنین پوشش دادن نقاط ضعف آنان می گردد.

۴-مدیر پیمان درواقع عضوی از تیم کارفرمامیباشدکه تمایلات سودجویانه پیمانکاری ندارد و تنها هدفش جلب رضایت کارفرماو ادامه همکاری با ایشان در پروژه های آتی خواهد بود.

۵- بعلت اینکه قراردادهای ساخت توسط مدیر پیمان واگذار می گردد کلیه ریسک های ناشی از عملیات ساخت به مدیرپیمان منتقل شده و مسؤلیت صحت عملیات اجرایی بر عهده یک پیمانکار واحد خواهد بود.

۶-پرداخت حق الزحمه مدیریت پیمان به صورت تدریجی و همزمان و متناسب با هزینه اجرای پروژه خواهد بود که منافع قابل توجهی برای کارفرما به همراه خواهد داشت.

۷- کم شدن زمان اجرای پروژه تاثیر مستقیم درکاهش هزینه ساخت و سودبیشترکارفرما میگردد و از آنجا که کاهش زمان اجرای پروژه به صورت مستقیم در جهت منافع مدیر پیمان می باشد (حق الزحمه پیمان مدیریت مستقل از زمان پروژه می باشد)، مدیر پیمان تلاش زیادی در جهت جلوگیری از اتلاف وقت در اجرای فعالیت ها مختلف کارخواهد داشت که به اتمام پروژه در کوتاه ترین زمان ممکن منجر خواهد شد.

     

قراردادهای مدیریت پیمان گاها دارای شرایط عمومی پیمان و شرایط خصوصی جداگانه میباشد.شرایط عمومی پیمان تعهداتی است که به طرفین قراداد حاکم می شود و حقوق و تکالیف طرفین را مشخص می کند و بر تمامی قرادادهای پیمانکاری اجرا و غیرقابل اجتناب است و قابل
تغییر نمی باشد.

شرایط اختصاصی پیمان تعهداتی است که طرفین قرارداد برطبق شرایط و ماهیت کار با یکدیگر توافق می کنند و توجه به این نکته لازم است که شرایط اختصاصی هیچ گاه نمی تواند ناقض مفاد شرایط عمومی پیمان باشد

 یکی از مسایل مهمی که درقراردادهای مدیریت پیمان مهم است و باید درنظر گرفت خرید و تهیه مصالح انجام کار است که باید مشخص شود بعهده کارفرما هست یا مدیرپیمان که این میتواند در مبلغ قرارداد تاثیر بسزایی داشته باشد.

شرح خدمات ووظایف مدیریت پیمان رابطوراجمالی میتوان به این شرح بیان نمود :

§  بررسی و برآورد اولیه هزینه‌های اجرایی با توجه به شرایط و وضع موجودوبررسی نقشه‌ها و مشخصات فنی و اجرایی پروژه

§  نظارت کامل و دقیق و ایجاد هماهنگی‌های لازم بین اکیپها و پیمانکاران مختلف در اجرای به موقع وفنی ودرست پروژه

§  تهیه و خرید کلیه مصالح  لازم و یا اجاره لوازم و ابزار و ماشین‌آلات بنا به صلاحدید و براورد پروژه وانجام اقدامات لازم جهت اخذ انشعابات موردنیاز

§  تهیه صورت وضعیت وصورتجلسات وهزینه‌های انجام‌شده و ارائه آن به کارفرما

قراردادهای مدیریت پیمان عرفا بصورت مختلفی متداول شده و اجرا میشود که بصورت فهرست وار میتوان بصورت زیر بیان نمود :

  • قراردادهای پرداخت کلی
  • قراردادهای دائمی
  • قراردادهای سنجشی
  • قراردادهای بازپرداخت هزینه
  • قراردادهای مدیریتی
  • قراردادهای مدیریت پروژه
  • قراردادهای طراحی و ساخت
  • قراردادهای مهندسی، تامین تجهیزات، اجرا
  • قراردادهای ساخت و توسعه

مدیرپیمان

معیارها و مواردی که میتواند در انتخاب مدیریت پروژه درنظرگرفته شود میتواند موارد زیر باشد: 

یک مدیرپیمان قوی وباتوان بالای مدیریتی میتواند هماهنگی مناسب و خوبی بین عوامل اجرایی ایجادنماید که مشکلات کارهای اجرایی را به حداقل برساند.

یک مدیرپیمان باید قدرت تصمیم گیری بالا وقاطعی داشته باشد.

تجربه ومهارت مدیریت پیمان درپروژه میتواند منجربه کاهش هزینه ها واجرای هرچه بهتر کارها درپروژه گردد وارزش پروژه را نیز زیاد کند .داشتن تجربه یکی از ویژگیهای مهم است که باعث میشود پیمانکار تسلط کافی برروی پروژه داشته باشد و همین امر سبب میگردد پروژه باکیفیت و سرعت بالاتری به پیش برود.

وجودیک مدیرباتجربه میتواند حجم بالای کاری که کارفرما باید انجام دهد کاهش میدهد و تداخلی درنیازهای بخشهای مختلف کارباشدرا ازبین میبرد بخصوص درپروژه های بزرگ عمرانی و ساختمانی.

مدیرپیمان خوب باید نقاط ضعف کارراسریع شناسایی کندوبا همفکری و همکاری کارفرما درجهت رفع مشکل و رفع ضعفها اقدام نماید بصورتیکه کمترین هزینه و کارمتوجه کارفرماگردد. 

مدیریت پیمان خوب باید قدرت رهبری بالایی داشته باشد تا بتواند عوامل خود و پیمانکاران را به نحو احسن رهبری نماید و در مواقع وجود مشکلات بزرگ با ارایه راهکارهای عالی بتواند مشکلات را درسریعترین زمان و به بهترین نحو حل نماید 

بصورت لیست وار بخواهیم ویژگیهای مدیریت پیمان خوب را ذکر کنیم بشرح ذیل میتواند باشد :

داشتن تفکرانتقادی و تفسیر وپیگیریهای حقوقی ومالی 

تفسیر درست و عمیق از قراردادها و روندهای کاری و داشتن ارتباطات موثر و فن مذاکره قوی  

ارائه مشاوره در انعقاد قراردادها

ارائه مشاوره در مورد اینکه آیا طرح پروژه، امکان و قابلیت ساخت را دارد.

ارائه مشاوره در مورد مصوبات قانونی

ترتیب اسکان سایت ( محل پروژه ) و امکانات رفاهی

ترتیب کار برای فعالیت های خاص پروژه

نوشتن، ارزیابی، مذاکره و اجرای قراردادهای گوناگون

برنامه ریزی و کنترل هزینه ها

تهیه یک برنامه برای عملیات ساخت و ساز و تعریف روش های اجرای عملیات پروژه

رضایت به قراردادهای فرعی توسط پیمانکارهای کار

حفظ مکاتبات و اسناد مربوط به قراردادها

ابلاغ و ارائه اطلاعات به ذینفعان در مورد قراردادها

جمع آوری اطلاعات، کتابچه راهنمای مالک ساختمان، کتابچه کاربر ساختمان، کتابچه راهنمای پروژه، پرونده

سلامتی وایمنی، اطلاعات مربوط به قبل از ساخت و ساز، برنامه مدیریت پسماند سایت و طرح مرحله ساخت

نظارت بر شاخص های کلیدی عملکرد

ریاست جلسات توسعه پروژه و تهیه گزارش های پیشرفت برای کارفرما

مشخص کردن شیوه های به اجرا درآوردن پروژه

مشخص کردن چارت سازمانی

انتخاب و استخدام نیروها و اکیپ های اجرایی

انجام امور مربوط به بیمه کردن و سلامت کارگران

کلیه هماهنگی ها و برنامه ریزی ها

مدیرپروژه

دراینجا اشاره ای میکنیم به نحوه پرداخت به مدیریت پیمان پروژه که به چه صورتهایی میتواند باشد:

همانطورکه اشاره شد پرداختها به مدیرپیمان معمولا بصورت درصدی و بنا به پیشرفت کار میباشد.درصد مدیریت پیمان به موارد مختلفی بستگی دارد که قابل توافق و تفاهم بین کارفرماو مدیرپیمان  است. با مشخص شدن نوع اجرا و اینکه مدیریت پیمان چه مسئولیتهایی دارد، درصد مدیریت پیمان متفاوت می باشد .

همچنین نوع سازه معمولا در درصد دریافتی مدیرپیمان موثراست و سازه های بتنی درصد بیشتری از سازه های فلزی را دارند وهمچنین نمای ساختمان نیزدردرصد تاثیرگذارمیباشد بنحوی که هرچه نمای ساختمان پیچیدگیهای بیشتری داشته باشد درصد بیشتری به مدیر پیمان پرداخت میشود.

بخش دیگری که معمولا در مقداردرصد تاثیر دارد هزینه ها میباشد که هرچه مدیرپیمان سعی نماید هزینه هاراکاهش دهد درصد بیشتری به تناسب آن دریافت مینماید.هزینه هایی که معمولادرقرارداد پیمان مدیریت وجوددارد هزینه های سفتکاری ،هزینه های نازک کاری ،تاسیسات مکانیکی وبرقی وهزینه های جانبی مانند هزینه انشعابات هزینه های جوازو نظام مهندسی و آزمایشات و …

درپایان اگر بخواهیم جمع بندی داشته باشیم میتوانیم اینطوربیان کنیم که مدیریت پیمان در کل به صلاح و صرفه جویی کارفرما منجرمیشودبخصوص که کارفرما تجربه ساخت نداشته باشد و اگر کارفرما بتواند مدیرپیمانی با تجربه خوب مدیریتی و اجرایی پیدانماید.

وپرداخت حق الزحمه به مدیریت پیمان بنا به پیشرفت کار اگر صورت بگیرد میتواند ازنظر فنی و اقتصادی کاملا بنفع کارفرما تمام شود و ضرر کارفرما ودرگیریهایش را کاهش دهد و همینطور یکسری وظایف مدیر پیمان را برشمردیم و کارها ومزایایی که دارد.

دراینجا لازم بدکراست یکی از مهمترین و تخصصی ترین خدمات سایت ما ارایه خدمات مدیریت پیمان به متقاضیان عزیز میباشد .درصورت تمایل میتوانید با شماره های موجوددرسایت تماس بگیرید و اطلاعات لازم را کسب نمایید. 

همچنین درصد مدیریت پیمان به موارد زیادی بستگی دارد که قابل توافق و تفاهم است. در صورتی که می خواهید پروژه خود را به یک شرکت ساختمانی با کیفیت واگذار کنید، باید شرح کاملی از خواسته های خود را مشخص نمایید. با مشخص شدن نوع اجرا و اینکه مدیریت پیمان چه اختیاراتی در اجرای پروژه بر عهده دارد، درصد مدیریت پیمان متفاوت می باشددرصد مدیریت پیمان به موارد

زیادی بستگی دارد که قابل توافق و تفاهم است. در صورتی که می خواهید پروژه خود را
به یک شرکت ساختمانی با کیفیت واگذار کنید، باید شرح کاملی از خواسته های خود را
مشخص نمایید. با مشخص شدن نوع اجرا و اینکه مدیریت پیمان چه اختیاراتی در اجرای
پروژه بر عهده دارد، درصد مدیریت پیمان متفاوت می باشد
درصد مدیریت پیمان به موارد
زیادی بستگی دارد که قابل توافق و تفاهم است. در صورتی که می خواهید پروژه خود را
به یک شرکت ساختمانی با کیفیت واگذار کنید، باید شرح کاملی از خواسته های خود را
مشخص نمایید. با مشخص شدن نوع اجرا و اینکه مدیریت پیمان چه اختیاراتی در اجرای
پروژه بر عهده دارد، درصد مدیریت پیمان متفاوت می باشد

 

مدبا

 

مدیریت پیمان
اسکرول به بالا